Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Väätsa Prügila II ladestusala ja juurdesõidutee ehitustöödVäätsa, Järvamaa

Tellija:
AS Väätsa Prügila
Projekti nimi:
Väätsa Prügila II ladestusala ja juurdesõidutee ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Prügilad
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Väätsa, Järvamaa
Projekti algus:
2004
Valmimise aasta:
2005
Iseloomulik näitaja:
Ladestusala 13 400 m2 / Pinnasetööde maht 42 885 m3