Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Valga linna vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatete taastamise ehitustööd: Osa 4Valga linn

Projekti käigus rajati ja rekonstrueeriti 3,6 km veetorustikke, 2,6 km kanalisatsioonitorustikke, 1,3 km sajuveetorustikke. Rajati kaks uut reoveepumplat ja rekonstrueeriti ca 700 m ulatuses täislaiuses Kungla tänav, mille käigus paigaldati 2667 m äärekive, 3700 m2 asfaltkatet, 2555 m2 kiviparketti ja 177 m2 munakivisillutist.

Tellija:
AS Valga Vesi
Projekti nimi:
Valga linna vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatete taastamise ehitustööd: Osa 4
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Valga linn
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
7,7 km vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikke