Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Valga vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendus II etappValga

Veetorustik 21,9 km
Kanalisatsioonitorustik 19,3 km, s.h. kinnisel meetodil Ø500/450 – 470 jm
Sademevee-kanalisatsioonitorustik 4,3 km
3 reoveepumplat, igaüks 5 l/s (18 m³/h)
Punane FIDIC lepingutingimused

Tellija:
Valga linn
Projekti nimi:
Valga vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendus II etapp
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Valga
Projekti algus:
2005
Valmimise aasta:
2006
Iseloomulik näitaja:
Veetorustik 21,9 km; kanalisatsioonitorustik 19,3 km; sajuveekanalisatsioon 4,3 km