Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Valmiera veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja laiendusValmiera

Ehitustööd teostati Merko-Merksi koostöös, projekti kaasrahastas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Tellija:
Valmieras Ūdens Ltd.
Projekti nimi:
Valmiera veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja laiendus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis; rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Valmiera
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2012