Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Vändra alevi reoveepuhastiVändra, Pärnumaa

Tellija:
Vändra Alevivalitsus
Projekti nimi:
Vändra alevi reoveepuhasti
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Vändra, Pärnumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2011
Iseloomulik näitaja:
650 m3/ööpäevas