Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Viru-Nigula aleviku reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimis-ehitustöödViru-Nigula alevik

Projekteeriti ja rajati veetorustikke 3,4 km, kanalisatsioonitorustikke 4,2 km, 1 reoveepumpla, 1 reoveepuhasti tootlikkusega 180 m³/p, 1 puurkaevpumpla koos veetöötlusjaamaga ja II astme pumplaga ning puurkaevpumpla rekonstrueerimine.

Tellija:
Viru-Nigula Vallavalitsus
Projekti nimi:
Viru-Nigula aleviku reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimis-ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Viru-Nigula alevik
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013