Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Viru VanglaÜlesõidu 1, Jõhvi, Ida-Virumaa

Jõhvi suurehitus Viru vangla paikneb 16 hektaril, ehitusel osales kokku üle 2700 inimese, kõrgperioodil oli objektil korraga üle 600 mehe. Alltöövõtjatega sõlmiti kokku rohkem kui 220 lepingut. Võrreldes teiste Eesti vanglatega teeb Viru vangla eriliseks see, et siin on kõik hooned omavahel galeriidega ühendatud, mis võimaldab vanglal kinnipeetavat terve kinnipidamisaja jooksul kinnistes ruumides hoida. Kogu projekti peamine väljakutse Merko Ehituse jaoks oli turvalisus ning turvanõuetest tulenev keeruline logistika. Viru vangla ehitustöödega alustati 2006. aasta augustis. Kokku rajati vanglale ligi kuus kilomeetrit välispiirdeid, kinnipeetavad on eraldatud muust maailmast kahe metallist ja ühe betoonist rajatud piirdega, mida täiendavalt turvab elektrooniline valve. Viru vanglas on 1000 kambrikohta, administratiivruumid, kool, kirik, spordihoone, raamatukogu, töökojad ja sotsiaaltöö ruumid. Vangla personali suurus on 340 inimest.

Tellija:
Riigi Kinnisvara AS
Projekti nimi:
Viru Vangla
Kategooria:
Hooned
Ehitise tüüp:
Muud avalikud hooned
Arhitekt:
Kalle Rõõmus
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Ülesõidu 1, Jõhvi, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2006
Valmimise aasta:
2008
Iseloomulik näitaja:
Krundi pindala 160 459m2 / Hoonete brutopind 43 392m2