Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Volta 110 kV alajaamTööstuse 52a, Tallinn

Volta alajaama rekonstrueerimise peamiseks põhjuseks olid amortiseerunud seadmed ja mõningal määral ka vanade Volta-Ranna 110 kV õlikaablite väljavahetamise vajadus. Volta alajaama rekonstrueerimiskava nägi ette varem kahel kinnistul paiknenud, Eesti Energia Jaotusvõrgu 6 kV alajaama ja Eleringi 110 kV alajaama koondamise Eesti Energia Jaotusvõrgu kinnistule. Uus alajaam sai täisautomaatne, keskjuhtimiskeskusest juhitav ning hooldusvabade seadmetega. Alajaamas on nüüdseks uued hoonesisesed jaotlad: Eleringile 110 kV GIS ja EE Jaotusvõrgule 6 kV jaotusseade. Maasse paigaldati kogu kompleksi toiteks kaks liini 110 kV kaableid ja energia laialijagamiseks 65 liini 6 kV kaableid. Rajati veel uus veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem, drenaažisüsteem koos õlieraldusega, piirdeaed ja teenindusteed, valve- ning tulehäiresüsteem.

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Volta 110 kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Arhitekt:
Paavo Kais
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tööstuse 52a, Tallinn
Projekti algus:
2009
Valmimise aasta:
2011
Iseloomulik näitaja:
110 kV GIS jaotla 7 lahtrit