Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Võru veetöötlusjaamadVõru

Tellija:
AS Võru Vesi
Projekti nimi:
Võru veetöötlusjaamad
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Võru
Projekti algus:
2005
Valmimise aasta:
2005
Iseloomulik näitaja:
3 veetöötlusjaama