Avalikkusega suhtlemise põhimõtted

Avalikkusega suhtlemise põhimõtted

Börsiettevõttena järgime teabe avaldamisel Tallinna Börsi reeglistikku ning avalikustame ettevõtte tegevust puudutava olulise informatsiooni koheselt, kui on tekkinud piisav kindlus selle õigsuses ning selles, et informatsiooni avaldamine ei kahjusta ettevõtte ega tema partnerite huve. Ettevõtet puudutava olulise teabe avaldame läbi börsisüsteemi ning ettevõtte kodulehel üldjuhul peale börsipäeva lõppu. Täpsemalt on teabe avalikustamise kord fikseeritud vastavas dokumendis.

Püüame avalikult infot jagada Merko Ehituse valmivatest objektidest, nende ehitusetappidest, samuti koostööst ja sponsorlusest spordi, hariduse ja kultuuri valdkonnas.

Ajakirjanike esitatud küsimustele püüame vastata korrektselt ja esimesel võimalusel, järgides börsireegleid ja lepingulisi ärisaladuse hoidmise kohustusi. Kui kogu soovitud infot ei saa edastada, siis põhjendame, miks see ei ole võimalik. Meedias esinevad olulised faktivead ettevõtte ja töötajate kohta püüame parandada esimesel võimalusel. Toetume oma kommunikatsioonis ajakirjanduseetika reeglitele, mis näeb ette avaldatavas artiklis kõigile osapooltele sõna andmist.