You are currently on group.merko.ee – AS Merko Ehitus page about the group.

Informacijos pateikimo anketa

Sąžiningas verslas mums yra itin svarbus, todėl tikimės, kad mūsų darbuotojai, klientai ir bendradarbiavimo partneriai savo kasdieniniame darbe laikytųsi etiškų verslo principų. Dėkojame Jums už tai, kad nusprendėte pateikti mums informaciją – tai svarbu, norint užkirsti kelią neetiškam elgesiui ir siekiant išvengti įmonei galimai daromos žalos.

Informacija,  pateikiama įvardintoje anketoje , nepriklauso nei AS „Merko Ehitus“, nei koncernui priklausančioms dukterinėms ar patronuojančioms įmonėms. Informacija pasiekiama tik nepriklausomam ir visišką konfidencialumą garantuojančiam audito biurui „Ernst & Young“, vykdančiam informacijos apdorojimą. Gautos informacijos analizės proceso apžvalga pateikiama subsvetainėje.

Pagal nutylėjimą informacija yra pateikiama anonimiškai. Jeigu informaciją pageidaujate pateikti savo vardu, prašome įrašyti kontaktinius duomenis atitinkamame anketos pabaigoje esančiame laukelyje.

Prašome kuo išsamiau aprašyti, kur įvyko įvykis. Jei įmanoma, nurodykite miestą, adresą, įmonės ar kitos vietos aprašymą; taip pat datą ir laiką.
Prašome kuo išsamiau aprašyti įvykio šalis – jų vardus, pareigas, kitą informaciją, reikalingą identifikavimui atlikti.
Prašome kuo išsamiau aprašyti, kas įvyko.
Prašome aprašyti, kaip sužinojote apie įvykį. Jeigu informaciją gavote iš kito asmens, prašome taip pat nurodyti, kas dar žino šią informaciją.
PDF, JPG, Word, Excel, GIF, PNG
reCAPTCHA is required.
Merko

Business operations in the situation of coronavirus COVID-19 pandemic