You are currently on group.merko.ee – AS Merko Ehitus page about the group.

Ziņojums par negodīgu praksi

Mums ir svarīga godīga uzņēmējdarbība, un mēs sagaidām, ka mūsu darbinieki, klienti un sadarbības partneri savā ikdienas darbā ievēro uzņēmējdarbības ētikas normas. Pateicamies, ka esat izlēmis nosūtīt ziņojumu, tas ir svarīgi, lai apturētu neētisku rīcību un novērstu zaudējumu nodarīšanu uzņēmumam.

Šajā ziņojumā norādītā informācija nepieder „AS Merko Ehitus, ne koncerna meitas uzņēmumiem, ne tā saistītajiem uzņēmumiem. Informācija tiks nosūtīta tikai neatkarīgam audita uzņēmumam – „Ernst & Young”, kas, nodrošinot pilnīgu konfidencialitāti, veiks informācijas apstrādi.

Ziņojums ir anonīms, bet, ja vēlaties iesniegt to savā vārdā, lūdzam ierakstīt savu kontaktinformāciju atbilstošajā laukā ziņojuma veidlapas beigās.

Lūdzu, iespējami detalizēti aprakstiet, kur un kad notikums norisinājās. Ja iespējams, norādiet pilsētu un adresi vai aprakstiet uzņēmumu vai citu vietu, kur notikums norisinājās, norādiet arī datumu un laiku.
Lūdzu, iespējami precīzi aprakstiet, kas notika.
Lūdzu, iespējami precīzi miniet notikumā iesaistītās puses – viņu vārdus, amatus un citu informāciju viņu identifikācijai.
Lūdzu aprakstiet, kā jūs uzzinājāt par notikumu. Ja informāciju ieguvāt no kāda cita, lūdzu, norādiet, kam vēl ir zināma šī informācija.
Šeit Jūs varat augšupielādēt failus PDF, JPG, Word, Excel, GIF un PNG formātā.
reCAPTCHA is required.