Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tootluse kalkulaator

Kalkulaator võimaldab teil leida teatud väärtuses investeeritud aktsiate tänase väärtuse ja tootluse. Samuti võite arvutamisel võtta arvesse dividendide mõju. Kalkulaator ei võta arvesse dividendide võimalikku maksustamist ega dividendide reinvesteerimisega kaasnevaid tehingukulusid.