Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pikaajalised finantseesmärgid

Võttes arvesse Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturu konkurentsisituatsiooni ning üldist madalat intressikeskkonda, samuti kontserni kõrget omakapitali taset, on strateegia ja finantseesmärgid suunatud investeeritud kapitali tootluse parandamisele ja bilansi struktuuri efektiivsemaks muutmisele.

AS Merko Ehitus pikaajalised finantseesmärgid:

2018. aastal täitis kontsern kõik seatud finantseesmärgid. Kontserni omakapitali tootlus 2018. aastal oli 15,3% (2017: 11,9%) ja omakapitali osatähtsus varade mahust 48,9% (2017: 47,0%). 2018. aasta heade tulemuste taga on meie töötajate panus ja professionaalsus, samuti oleme tänulikud tellijatele ja koostööpartneritele, kes on meid usaldanud. Arvestades kõrget omakapitali taset ja mõõdukat laenukoormust, on 2018. aasta planeeritav dividendimäär 92% (2017: 120%).

 

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras