Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pikaajalised finantseesmärgid

08. aprillil 2013 toimunud koosolekul vaatasid AS Merko Ehitus juhatus ja nõukogu üle ettevõtte strateegilised arengusuunad ja kinnitasid pikaajalised finantseesmärgid kuni aastani 2018.

Arvestades Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturu lähiaastate nõrka kasvuväljavaadet, üldist madalat intressikeskkonda ning samuti ettevõtte kõrget omakapitali baasi, on strateegia ja finantseesmärgid suunatud investeeritud kapitali tootluse parandamisele ja bilansi struktuuri efektiivsemaks muutmisele.

AS Merko Ehitus pikaajalised finantseesmärgid hõlmavad perioodi kuni aastani 2018 ja need vaadatakse üle iga-aastaselt lähtudes turusituatsioonist, ettevõtte finantsseisundist ja strateegiast:

  • perioodi keskmine omakapitali tootlus minimaalselt 10%
  • dividendimäär: 50-70% aastakasumist
  • omakapitali osatähtsus varade mahust: vähemalt 40%

2017. aastal täitis kontsern kõik seatud finantseesmärgid. Kontserni omakapitali tootlus 2017. aastal oli 11,9% (2016: 5,0%) ja omakapitali osatähtsus varade mahust 47,0% (2016: 51,6%). Üldiselt on ehitussektori peatöövõtjate kasumlikkus juba mitu aastat olnud tugeva surve all. See trend jätkub ja pigem süveneb. 2017. aastal aitasid kontserni tootlust parandada pikemalt ette valmistatud ühekordse iseloomuga kinnisvaratehingud. Arvestades kõrget omakapitali taset ja mõõdukat laenukoormust, on 2017. aasta planeeritav dividendimäär 120% (2016: 119%).