Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

 • 13.012015

  Kohtumine: Swedbank ja Swedbank Investeerimisfondid

  Tallinn

 • 16.012015

  Kohtumine: SEB Stockholm Institutional Clients, Harald Lunden

  Tallinn

 • 12.022015

  2014. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

 • 18.022015

  Kohtumine: LHV

  Tallinn

 • 11.032015

  Kohtumine: KJK Capital

  Tallinn

 • 18.032015

  Kohtumine: Carnegie Investor Tour

  Tallinn

  Kohtumine: Carnegie Investor Tour:
  – Carnegie
  – SEB Wealth Management (Sweden)
  – PRI Pensionsgaranti
  – Coeli Funds
  – Case Asset Management
  – Investor AB

  Presentatsioon: Carnegie Investor Tour

   

Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.

Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras