Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

 • 12.102015

  Konverentskõne: Trigon

  Tallinn

 • 05.112015

  2015. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

 • 05.112015

  Kohtumine: Firebird: Steve Gorelik

  Tallinn

 • 06.112015

  Konverentskõne: Swedbank

  Tallinn

 • 09.112015

  Kohtumine: Danske Capital

  Tallinn

 • 09.112015

  Kohtumine: SEB

  Tallinn

 • 11.112015

  Kohtumine: LHV

  Tallinn

 • 22.122015

  Kohtumine: Darby Private Equity | Franklin Templeton Investments

  Tallinn

Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.

Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras