Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

 • 03.042018

  Auditeeritud 2017. aasta majandusaasta aruanne

 • 06.042018

  Kohtumine: SEB

  Tallinn

 • 12.042018

  Kohtumine: LHV Annual Baltic Investor Tour

  Tallinn

 • 10.052018

  2018. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

 • 10.052018

  Kohtumine: SEB

  Tallinn

 • 28.052018

  Kohtumine: East Capital

  Tallinn

 • 04.062018

  Konverentskõne: Swedbank

  Tallinn

Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.

Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras