Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

 • 10.042019

  Auditeeritud 2018. aasta majandusaasta aruanne

 • 10.042019

  Kohtumine: Fidecum

  Tallinn

 • 11.042019

  Kohtumine: LHV Annual Baltic Investor Tour

  Tallinn

   

  AS Merko Ehitus presentatsioon

 • 23.042019

  Kohtumine: SEB Pank / SEB Varahaldus

  Tallinn

 • 09.052019

  2019. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

 • 05.062019

  Konverentskõne: Swedbank

  Tallinn

Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.

Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.