Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

erakorraline üldkoosolek 19.02.2008

Kokkuvõte 19.02.2008.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul avaldatust.

1. 2007.a. esialgsed auditeerimata majandustulemused.

Ettekande esitas aktsiaseltsi juhatuse liige Alar Lagus, mille kokkuvõte on kättesaadav siit.
AS Merko Ehitus 2007.a. esialgsed auditeerimata majandustulemused on kättesaadavad siit.

Otsuseid päevakorrapunkti osas vastu ei võetud.

2. Eesti ja Baltimaade ehitusturu perspektiivne areng lähiaastatel ja AS-i Merko Ehitus positsioon.

Ettekande esitas aktsiaseltsi juhatuse esimees Tõnu Toomik, mille kokkuvõte on kättesaadav siit.

Otsuseid päevakorrapunkti osas vastu ei võetud.

3. AS-le Merko Ehitus esitatud kahtlustuse õiguslik analüüs.

Ettekande esitas aktsiaseltsi vandeadvokaat Leon Glikman, mille kokkuvõte on kättesaadav siit.

Otsuseid päevakorrapunkti osas vastu ei võetud.

4. Kriminaalmenetluse mõjust AS-le Merko Ehitus.

Ettekande esitas aktsiaseltsi nõukogu esimees Toomas Annus. Toomas Annuse ettekande kohaselt mõjutab kriminaalmenetluse venima jäämine ettevõtte konkurentsivõimet ja positsiooni turul. Peamiste mõjuteguritena tõi Annus esile potentsiaalsete lepingupartnerite ja ametnikkonna ettevaatlikkuse, mille tõttu on raskendatud planeeritavate projektide käivitamine. Esmajoones on uute klientide puhul see tunda väljaspool Eesti turgu, kus Merko Ehituse juhte ja ettevõtte ajalugu ei tunta nii hästi. Paralleelselt on Merko Ehituse juhtkond sunnitud tegelema kahtlustusega ning ei saa keskenduda 100% põhitegevusele. Annus kinnitas, et ettevõtte on huvitatud võimalikult kiirest lahendist, kuid ei tee mingeid kompromisse kaitsepositsiooni efektiivsuse arvelt.

Otsuseid päevakorrapunkti osas vastu ei võetud.

5. Kriminaalmenetluse läbiviimisega aktsionäridele tekitatud ja tekkivate kahjude hindamine ja võimaliku kahjunõude suurus.

Toomas Annus selgitas aktsionäridele, et võimaliku kriminaalmenetlusega kaasnev võib pikemas perspektiivis kahjustada ettevõtte konkurentsivõimet, mis varem või hiljem kajastub ka ettevõtte aktsia hinnas. Perioodil oktoober 2006 kuni veebruar 2008 on Merko Ehituse aktsia hind langenud ~7,75 EUR/aktsia kohta ehk kokku 2 140 000 000 krooni. Hinnalangust analüüsinud SEB Enskilda jõudis järeldusele, et hinnalangusest 57% ehk 1 220 000 000 krooni on tingitud turulangusest ning 920 000 000 krooni ehk 43% on majandustulemuste ja maadevahetusega seotud uudiste koosmõjust tulenev ettevõttespetsiifiline langus.

Mingeid nõudeid riigi või mõne konkreetse institutsiooni vastu esitatud ei ole ja enne põhjalikku juriidilist analüüsi seda ka ei tehta. Kõik spekulatsioonid võimalike nõuete osas ajakirjanduse vastu on pahatahtlik laim, millel ei ole Merko Ehituse kavatsustega mingit pistmist.

Otsuseid päevakorrapunkti osas vastu ei võetud.