Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Üldkoosolek 2009

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

01.06.2009.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada 2008.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati kinnitada kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt:

(i) kinnitada 2008.a. majandusaasta puhaskasum 299 139 513 Eesti krooni.
(ii) maksta 2008.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 61 950 000 krooni mis on 3,5 krooni ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 17. juuni 2009.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2009.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2009.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Otsustati kinnitada aktsiaseltsi audiitoriks 2009.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

Aktsionäride üldkoosoleku esitlus


AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS-i MERKO EHITUS juhatus kutsub AS-i MERKO EHITUS, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku esmaspäeval, 1. juunil 2009.a. kell 14.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 22. mai 2009.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 1. juunil 2009.a. kell 13.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i MERKO EHITUS 2008.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2008.a. majandusaasta puhaskasum 299,1 mln krooni;
(ii) maksta 2008.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 61,95 mln krooni mis on 3,5 krooni ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 17. juuni 2009.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2009.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2009.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i MERKO EHITUS audiitoriks 2009.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga.

Majandusaasta aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinn (http://www.nasdaqomxbaltic.com/) ja AS MERKO EHITUS (http://www.merko.ee/) veebiaadressil ning AS-i MERKO EHITUS asukohas aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, tööpäeviti kell 8.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko[A]merko.ee.

1 EUR = 15,6466 EEK

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras