Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Auditikomitee

AS Merko Ehitus nõukogu on moodustanud enda tööorganina auditikomitee, kelle ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalvega seotud küsimustes.

Komitee teostab kogu kontserni (sh tütarettevõtted) järelevalvet:

a) raamatupidamise korraldamise,
b) finantseelarve ja –aruannete koostamise ja kinnitamise,
c) finantsriskide juhtimise,
d) välisauditi teostamise,
e) sisekontrollisüsteemi toimimise ja
f) tegevuse seaduslikkuse osas.

2017. aasta 2. novembrist on kolmeliikmelise auditikomitee esimees Teet Roopalu ning liikmed Indrek Neivelt ja Viktor Mõisja. Komitee liige on määratud ametisse määramata ajaks, kuid nõukogu otsusel võib komitee liikme igal ajal tagasi kutsuda

Teet-Roopalu-300x224

 

 

 

teet roopalu

Audutikomitee esimees

Indrek-Neivelt-300x224

 

 

 

indrek neivelt

Auditikomitee liige

Viktor-Moisja-300x224

 

 

 

viktor mõisja

Auditikomitee liige