Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Vastutustundlik ettevõte

Kontsern vastutab oma otsuste ja tegevuse eest, millel on mõju nii töötajatele, klientidele ja partneritele kui ka kohalikele kogukondadele, keskkonnale ja ühiskonnale laiemalt.

EETILISED ÄRITAVAD

Eetiline äritegevus on meie edu pant. Ootame, et meie töötajad, kliendid ja koostööpartnerid järgiksid oma igapäevatöös eetilisi äritavasid, mille sätestab kontserni Ärieetika koodeks.

TÖÖTAJAD

Arendame vastutustundlikku juhtimist, meie personalipoliitika toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist ning oma töötajaid käsitleme partnerina.

keskkond

ISO 14001 standardile vastav keskkonna- juhtimissüsteem tegeleb olulise aspektina ka ehitusplatside jäätmekäitluse probleemidega.

MERKO TOETAB

Panustame sporti ja loome tervisesportimise võimalusi,  innustame haridust ja järelkasvu, väärtustame kultuuri ja kunstipärandit.