Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Vihjeankeet

Aus äri on meile tähtis ning ootame, et meie töötajad, kliendid, koostööpartnerid järgiksid oma igapäevatöös eetilisi äritavasid. Täname, et olete otsustanud edastada vihje, kuna see on oluline ebaeetilise käitumise peatamiseks ning ettevõttele tekitatava kahju vältimiseks. 

Nimetatud vihjeankeedi kaudu edastatud informatsioon ei kuulu AS Merko Ehitusele ega kontserni kuuluvatele tütar- ja sidusettevõtetele. Informatsioon jõuab ainult sõltumatule ja täielikku konfidentsiaalsust tagavale audiitorbüroole Ernst & Young, kes teostab informatsiooni töötluse. Vihje analüüsimise protsessist saab ülevaate teavitamise alamlehel.

Eelduslikult olete vihje andmisel anonüümne. Kui soovite esitada vihje enda nimel, palume jätta kontaktandmed vastavasse välja ankeedi lõpus.

Palun kirjeldage võimalikult täpselt, kus ja millal sündmus aset leidis. Võimaluse korral märkige linn, aadress, ettevõte või muu koha kirjeldus; lisaks kuupäev ja kellaaeg.
Palun kirjeldage võimalikult täpselt, mis juhtus.
Palun nimetage võimalikult täpselt sündmuse osapooled - nende nimed, ametikohad, muu info nende identifitseerimiseks.
Palun kirjeldage, kuidas teie sündmusest teada saite. Kui saite info kellegi teise käest, siis palun kirjutage, kes omab veel antud infot.
Siinkohal saab üles laadida PDF, JPG, Word, Excel, GIF ja PNG faile.
reCAPTCHA is required.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras