Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Konsolideerimisgrupi audiitorteenuse hange

02.03.2018

AS Merko Ehitus (registrikood 11520257) kuulutab välja konsolideerimisgrupi audiitorteenuse hanke. Selle tulemusena sõlmitakse teenusleping pakkujaga, kelle pakkumus vastab hanke kvalifitseerimistingimustele ning mille sisu on AS Merko Ehituse vajadustest lähtuvalt kõige sobilikum.

Hankedokumendid väljastab AS Merko Ehitus audiitorettevõtjatele, kes hiljemalt 09. märtsiks 2018. a. kella 12:00-ks on saatnud selleks e-kirjaga vabas vormis avalduse e‑postiaadressile priit.roosimagi@merko.ee. Hiljem saadetud sooviavaldused on hankekorraldajal õigus jätta läbi vaatamata. Hankedokumendid väljastatakse e-kirja teel hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast vastava avalduse laekumist. Selleks tuleb avalduses näidata e‑postiaadress, millele hankedokumente soovitakse saada.

AS Merko Ehitus ootab kirjalikku pakkumust hiljemalt 19. märtsiks 2018. aastal kella 08:30-ks aadressile AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141  (VII korrus), 11314 Tallinn või e-posti aadressile priit.roosimagi@merko.ee.

Hanke osas on meie kontaktisikuks Priit Roosimägi, finantsüksuse juht, telefon +372 6501 250, e-post priit.roosimagi@merko.ee.