Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Strateegia

ASi Merko Ehitus tütarettevõtete äristrateegia fookus on kasumlikkusel ja kulubaasi efektiivsusel, pakkudes peatöövõtuteenust hoonete ja infrastruktuuri ehituse valdkonnas ning arendades elukondlikku kinnisvara oma peamistel koduturgudel Eestis, Lätis, Leedus ja Norras.
Meie eesmärgiks on olla oma tellijatele eelistatud partner ehitustööde teostamisel.

Võttes arvesse Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturu konkurentsisituatsiooni ning üldist madalat intressikeskkonda, samuti kontserni kõrget omakapitali taset, on strateegia ja finantseesmärgid suunatud investeeritud kapitali tootluse parandamisele ja bilansi struktuuri efektiivsemaks muutmisele.

ASi Merko Ehitus pikaajalised finantseesmärgid:

  • omakapitali tootlus minimaalselt 10%
  • dividendimäär 50-70% aastakasumist
  • omakapitali osatähtsus varade mahust vähemalt 40%