Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Visioon, väärtused

 Meie visioon on usaldusväärsed lahendused ja kvaliteetne teostus teie ideedele.

Merko põhiväärtuste hulka kuulub ka eetiline äritegevus, mis on meie edu pant. Kõrgeid eetilisi põhimõtteid järgides edendame kasumlikku kasvu, võidame oma sidusrühmade usalduse ning toetame ausat konkurentsi ja võrdset kohtlemist. Merko ei tolereeri korruptsiooni selle üheski vormis. Aus äri on meile tähtis ning ootame, et meie töötajad, kliendid ja koostööpartnerid järgiksid eetilisi äritavasid oma igapäevatöös.

Väärtused

Otsustame, lähtudes ärilisest mõtlemisest/teadlikkusest ja eetilistest tõekspidamistest. Pakume kestvaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

Anname aktsionäridele, tellijatele, koostööpartneritele ja töötajatele realistlikke lubadusi ning peame neist kinni. Head lahendused sünnivad koostöös, lubadustest kinnipidamine on vastastikune.

Hindame kvaliteeti ja erialast professionaalsust. Arendame pidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskusi.

Juhime protsesse ja oleme orienteeritud tulemusele. Võtame vastu väljakutsed, mis eeldavad pingutusi.

Oleme avatud, uuendusmeelsed ja loomingulised nii lahenduste väljatöötamisel kui ka teostamisel. Meil jagub head tahet edumeelsete mõtete elluviimiseks.