Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko toetab

Baltimaade ehitussektori turuliidrina peame oluliseks anda oma panus ühiskonda. Sponsorluses keskendume kolmele valdkonnale: panustame sporti ja loome tervisesportimise võimalusi,  innustame haridust ja järelkasvu, väärtustame kultuuri ja kunstipärandit.

SPORT JA LIIKUMINE 

Toetame sporti ning tervisespordi projekte, mis aitavad kaasa paljudele inimestele sportimise ja aktiivse puhkamise võimaluste loomisele.

HARIDUS

Toetame haridust eesmärgiga arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu.

KULTUUR

Toetame kultuuri- ja kunstipärandi hoidmist ja tutvustamist, keskendudes nii riiklikult kui laiemalt atraktiivsetele objektidele.