Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Haridus ja järelkasv

Haridusvaldkonda toetab Merko eesmärgiga arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu. Merko teeb koostööd ülikoolidega ning osaleb innovatsiooni- ja teadusprojektides.

Koostöö Eesti Kunstiakadeemiaga (EKA)

Merko on alates 2016. aastast teinud tihedat koostööd Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuriteaduskonnaga. 2016. aasta sügisel avati Merko toetusel Eestis ainulaadne energiatõhususe professuur ning 2018. aasta sügisel digitaalsete töövahendite stuudio, mis keskendub suuremahulise energiatõhusa hoone projekteerimisele.

2016. aastal Merko toetusel avatud energiatõhususe professuuri eesmärk oli tuua Eestisse parim kaasaegne energiatõhususe rahvusvaheline teadmine ning selle abil süvendada tulevastes arhitektides oskust ja tarkust hoone energiatõhususele mõelda juba hoone projekteerimise algfaasis. EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas õpetasid Austria arhitekt, energiatõhususe tippekspert Bernhard Sommer ja arhitekt ning energiadisaini lektor Galo Moncayo.

2018. aastal avatud digitaalsete töövahendite stuudiot juhendavad professor Bernhard Sommer ja dotsent Galo Moncayo ning üliõpilasi juhendavad ka osakonna nooremteadurid ja doktorandid. Stuudio keskendub digitaalsete töövahendite kasutamisele hoonete disainiprotsessis, nähes hoone erinevaid osiseid omavahel tihedalt seostatuna ja vajadusel kohanduvana.

KOOSTÖÖ TALTech’ga

Merkol on alates 2007. aastast TalTechiga edukas koostöö, mille eesmärk on arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu. Merko annab koostöös TalTech Arengufondiga (ttu.ee/organisatsioonid/arengufond) välja omanimelisi stipendiumeid. 3300-eurone stipendium määratakse ehituserialadel doktorikraadiga kuni 40-aastasele TalTech noorele teadlasele/õppejõule ning 2000-eurone stipendium TalTech ehitusteaduskonna inseneriõppe kolmanda, neljanda või viienda aasta edukale üliõpilasele.

2018. aastal pälvis Merko noore teadlase ja õppejõu stipendiumi inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemteadur Kalle Kuusk, kelle teadustöö põhisuundadeks on eluhoonete tervikrenoveerimine ja liginullenergiahooned s.o renoveerimise tehnilised lahendused, nende kuluefektiivsus, investeeringute vajadus, hoonete sisekliima, liginullenergiahoonete tasemed jt teemad. Inseneriõppestipendiumi pälvisid Erik Teder, Mari Stepanjan ja Kaarel Juurma.

2017. aastal pälvis Merko noore teadlase ja õppejõu stipendiumi Endrik Arumägi. 2016. aastal andis Merko inseneriõppe stipendiumi TalTech tööstus- ja tsiviilehituse V kursuse tudengile Erik Sumerile. 2015. aasta noore teadlase stipendiumi pälvis ehitusteaduskonna doktorant Raido Puust ning inseneriõppe stipendiumi kütte ja ventilatsiooni eriala V kursuse tudeng Kristel Tamm. 2014. aastal pälvis noore teadlase stipendiumi TalTech kütte ja ventilatsiooni õppetooli juhataja professor Hendrik Voll ning inseneriõppe stipendiumi sama eriala IV kursuse tudeng Jakov Ivanov. 2013. aasta inseneriõppe stipendiumi pälvis ehitusmajanduse ja -juhtimise tudeng Alan Väli ning noore teadlase stipendiumi ehitus- ja keskkonnatehnika doktor Andrus Räämet.  Varasemalt on Merko toel välja antud magistriõppe stipendiumid pälvinud Miia Rõõm, Teet Reinson, Martin Talvar, Jürgen Sarmet, Ats Pildre ja Kaspar Vitsur. Aastani 2012 panustas Merko professor Heinrich Laulu nimelise noore õppejõu/teadlase stipendiumi, mille on saanud Targo Kalamees, Raido Puust, Hendrik Voll, Madis Ratassepp ja Ivar Annus.

INNOVATSIOONIKESKUS MEKTORY

mektory logoMerko toetas 2013. aasta novembris avatud TalTech’i interdistsiplinaarset innovatsiooni-ja ettevõtluskeskust MEKTORY. Keskuse eesmärgiks on viia kokku üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad, samuti populariseerida inseneeriat kooliõpilaste hulgas. Mektory 4450 m² suuruse maja 4 korrusel paiknevad erinevad katselaborid, töötoad, ettevõtete tipptehnoloogiaga demokeskused, start-up stuudiod, kosmosekeskus, energiakeskus ning  näituse- ja konverentsisaal. Eri riikide (Jaapan, Hiina, India, Austraalia, Suurbritannia ja USA) kultuuride tutvustamiseks on loodud teemastuudiod.

KOOSTÖÖ SIHTASUTUSEGA NOORED KOOLI

Oleme toetanud programmi Noored Kooli elluviimist. Programm on Sihtasutuse initsiatiiv, mille missioon on õpetaja rolli väärtustamine, tuues teotahtelised noored kooli ja luues tingimused nende kujunemiseks väljapaistvateks õpetajateks ja liidriteks erinevates eluvaldkondades. Noored Kooli Sihtasutus kasutab toetust „Toeta noort õpetajat” algatuse programmi raames.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras