Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tegevusvaldkonnad

Kontsern tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Norra turul oma tütarettevõtete kaudu ning olenevalt riigist pakub ehitusteenuseid ja kinnisvara arenduse teenuseid järgmiste ärisegmentide lõikes: Eesti ehitusteenus (sh Soomes projektipõhiselt osutatud ehitusteenus), muude koduturgude ehitusteenus (sh Lätis, Leedus ja Norras osutatud ehitusteenus) ning kinnisvaraarendus. Kontserni ärisegmentide struktuur vastab kontserni juhtimisstruktuurile.

EESTI EHITUSTEENUS

Kõik Eesti ehitusprojektid, sealhulgas üld-, insener-, elektri-, välisvõrkude ja teedeehitus, samuti betoonitööd ning projektipõhiselt osutatud ehitusteenus Soomes.

MUUDE koduturgude EHITUSTEENUS

Kõik üldehitustööd Lätis, Leedus ja Norras ning lisaks insener- ja elektriehitustööd Lätis.

KINNISVARAARENDUS

Elukondliku kinnisvara arendus ja kaasinvestoritega teostatavate ühisprojektide ehitus, pikaajalised kinnisvarainvesteeringud ning äriotstarbelised kinnisvaraprojektid Eestis, Lätis ja Leedus.

Ehitusteenuste raames pakub Merko peatöövõtjana terviklahendust ehk projektijuhtimist alates kliendi soovide kaardistamisest, lahenduse ja hinnapakkumise koostamisest kuni kogu teostuseni. Objektimeeskond komplekteeritakse ettevõtte enam kui 750 professionaalsest töötajast tulenevalt konkreetse objekti keerukusest ja suurusest, objektimeeskonda toetab tugev back-office, mis hõlmab tööohutuse, kvaliteedijärelvalve, eelarvestajate ja projekteerijate tiimi. Professionaalses ja kvaliteetsele tulemusele orienteeritud koostöös hindame avatust, ausust, konkreetsust ja korrektsust ning kokkulepetest kinnipidamist.

ÜLDEHITUS

lat lipp

            

Erinevate hoonete ehitus alates äri- ja büroohoonetest, kaubanduskeskustest kuni avalike ja elukondlike ning spetsiifiliste tööstushooneteni.

INSENEREHITUS

est lipp

lat lipp

 

Ehitame kõiki infrarajatisi: sadamad, transpordi- ja teerajatised, prügila ladestusalad, veepuhastid ning keerukad energiarajatised.

TEEDEEHITUS

est lipp

 

Pakume terviklikku teenust: teede ehitust koos sinna juurde kuuluva infrastruktuuriehituse, teehoiutööde ja hooldusremondi teostamisega.