Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Insener- ehk infrastruktuuriehitus

Merko ehitab Eestis ja Lätis kõiki olulisi infrastruktuurirajatisi, pakkudes projekteerimis- ja ehitusteenust nii elektri- kui teedeehituse ning välisvõrkude valdkonnas. Insenerehitus hõlmab sadama-, jäätmekäitlus- ning teerajatisi (sillad, tunnelid, viaduktid, teed), kuni 330 kV elektriehituse objekte, erinevaid keskkonnakaitselisi rajatisi, joogi- ja reoveepuhasteid, nii lahtisel kui kinnisel meetodil ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning muid erinevaid insenertehnilisi objekte. Insenerehituse keerukad ja unikaalsed objektid eeldavad spetsiifilisi teadmisi ning head koostööd tellija ja kohalike omavalitsustega.

ELEKTRIEHITUS

Merko tegeleb eelkõige kesk- ja kõrgepinge alajaamade ning kaabelliinide projekteerimise, seadistamise ja ehitamisega. Kvaliteetse tulemuse tagavad elektrialase pikaajalise kogemuse ja erialaste teadmistega projektijuhtimise meeskond, head koostöökogemused nii kohalike kui rahvusvaheliste tellijatega.

VÄLISVÕRKUDE projekteerimine ja EHITUS

Merko teostab vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike välisvõrkude projekteerimist ja ehitust, kanalisatsioonipumplate paigaldamist, sajuveesüsteemide ehitust ja renoveerimist ning vaakumkanalisatsiooni alates projekteerimisest. Eesmärgi saavutamist toetab professionaalne insenertehniline meeskond, kaasaegsed töövahendid ja tarkvara.

Eestis insenerehituse segmendis valminud objektidest väärivad esiletõstmist Tallinna Lennujaama trammiliini taristu projekteerimine ja ehitamineÜlemiste, Loo-Maardu ja Puurmani liiklussõlmed, Muuga KivisöeterminalSmuuli tee viadukt,  Ämari lennubaasi liiklusala ning Ülemiste liiklussõlme sademevee eelvool, samuti Narva linna veepuhastusjaamTallinna 4. trammiliini taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine ja tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemine Kohtla-Järvel. Lätis on ettevõte ehitanud Skulte sadama ning Murjani silla, Leedus Neringa poolsaare nelja linna veetöötluse ja kanalisatsiooni puhastusseadmed.

Suuremad Eestis teostatud elektriehituse objektid on Kiisa AvariireservelektrijaamJõhvi-Ida 35/6 kV alajaam, Eesti-Soome Estlink 2 450kV maakaabli paigaldusIru WTE kõrge- ja keskpingetöödKeila 110kV alajaama rekonstrueerimine, Aruküla 330/110/20kV alajaama ehitus ning Kiisa AJ 10kV, 110kV ja 330kV liitumispunktide rajamine, Ülemiste liiklussõlme 110kV õhuliini asendamine maakaabligaEnefit-280Ämari lennuväebaasi elektritööd. Leedus valmis 2015.a. NORDBALT HVDC Connection – Klaipeda jaam.

Välisvõrkude puhul tõstame esile kinnisel ehk suundpuurimise meetodil torustike rajamist, kus on heaks näiteks Tondi tn 90 astmepumpla veetorustiku rajamine ja Sindi-Pärnu survekollektori rekonstrueerimine. Samuti on olulisteks objektideks Vääna-JõesuuMatsalu alamvesikonnaSillamäe  ja Kehra linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine, Pärnu ja Valga linna vee ja kanalisatsioonivõrgu laiendused, Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi ehitustööd koos projekteerimise ja tänavate välisvalgustuse ehitustöödega ning Narva-Jõesuu ÜVVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd. Lätis on ettevõte teostanud Mežaparksi piirkonna insenertehnilised ehitustööd ja Augusta Deglava tänava prügila tehniline projekt, järelevalve ja ehitus Riias ning Leedus vee- ja reoveetorustike pikendamine Avižieniai rajoonis.