Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Teedeehitus

Merko pakub Eestis erinevaid teehoiutööde teenuseid: teede ehitus, teede hooldusremont ja kaevetööde- ning teeseisundi järelevalve ja masinatele remonditeenuste osutamine. Kontserni kuulub alates 2002. aastast Tallinna Teede AS, mis teostab üle Eesti nii projektijuhtimise meetodil kui ka oma jõududega kõiki teehoiutöid: sealhulgas ehitab teede konstruktsioone, teostab teede hooldusremonti, pindamistöid ja kaevetööde ning teeseisundi järelevalvet Tallinnas ning osutab masinatele remonditeenuseid. Ettevõttel on ka oma asfalditehas ning sertifitseeritud labor, kus on võimalik teostada katseid nii teede kui teedeehituses kasutatavate materjalide kohta.


Teostatud töödest tõstame esile Ülemiste liiklussõlme ehitust Eestis, kus rajati 7,5 km uusi ja 1,2 km rekonstrueeritud sõiduteid ning 5,35 km uusi ja 1,65 km rekonstrueeritud kergliiklusteid, kokku paigaldati Ülemiste liiklussõlmes 155 000 ruutmeetrit asfaltbetoonkatet. Lisaks on kaalukad tööd olnud Tallinna ringtee Juuliku liiklussõlme ja teelõigu ehitus, kus  rekonstrueeriti 9 km maanteed, rajati kaks viadukti ja kaks silda, ning Tallinna teede ja tänavate hoolduslepingust tulenevad tööd.