Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Akropole multifunktsionaalne keskusMaskavas 257, Riia

Lepingu raames rajati 98 000 m² kogupinnaga multifunktsionaalne keskus, mis hõlmab kaubanduskeskust, büroohoonet, liuvälja ja kinokompleksi. Lepingulised tööd sisaldasid ka keskust toetavat ulatuslikku infrastruktuuri ehitust – parklad, ümberkaudsed tänavad ning haljastus

Tellija:
SIA M257
Projekti nimi:
Akropole multifunktsionaalne keskus
Kategooria:
Hooned
Ehitise tüüp:
Kaubandus- ja meelelahutuskeskused
Projekteerija:
SIA SARMA & NORDE Arhitekti
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Läti
Aadress:
Maskavas 257, Riia
Projekti algus:
2017
Valmimise aasta:
2019
Iseloomulik näitaja:
Kogupind 98 000 m2