Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Alliku küla veemajandusprojekti VK projekteerimine ja ehitamineAlliku küla, Saue vald, Harjumaa

Projekteeriti ja ehitati Saue vallas Alliku küla vee-ja kanalisatsioonivarustus. Veevarustus lahendati kõrval külasse rajatud veetorustiku ühendamisega. Kanalisatsioon kogutakse kahe pumplaga ja pumbatakse edasi varem rajatud survekanalisatsiooni.

Tellija:
AS Kovek
Projekti nimi:
Alliku küla veemajandusprojekti VK projekteerimine ja ehitamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
Sweco Projekt AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Alliku küla, Saue vald, Harjumaa
Projekti algus:
2018
Valmimise aasta:
2018
Iseloomulik näitaja:
Veetorustik 2,6 km; kanalisatsioon 0,8 km; survekanalisatsioon 0,9 km; 2 reoveepumplat