Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Augusta Deglava tänava prügila tehniline projekt, järelevalve ja ehitusLielvardes tn 140, Riia

Reostunud alade puhastamine eesmärgiga vähendada reostuse kahjulikku mõju keskkonnale ja elanike tervisele, takistada pinnavee edasist reostumist ja sobitada reostunud ala ümbritsevasse maastikku.

Tellija:
Riia Linnavalitsuse linnaplaneerimise osakond
Projekti nimi:
Augusta Deglava tänava prügila tehniline projekt, järelevalve ja ehitus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Prügilad; maaparandus ja maastikukujundus
Projekteerija:
SIA Merks / SCO Centrs Ltd.
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Lielvardes tn 140, Riia
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2016

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras