Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Enefiti Turbiinihalli elektrivarustusAuvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa

Eesti Energia Õlitööstus ehitab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja võimsamat Enefit-280 tehnoloogial põhinevat õlitehast. Uue põlvkonna tehnoloogia on välja arendatud Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirma Outotec koostöös. Tööde käigus paigaldati turbiinihalli sees ja turbiinihallist väljuvate kaablite kaabliteed kuni toruestakaadideni; samuti paigaldati jõu-, juhtimis- ja signaalikaablid, UPS-i toitevõrk ning 110 VDC toitevõrk koos kõikide seotud lattliinide ja kaabliühendustega. Monteeriti keskpinge trafod ning üldelektrivarustuse ja tehnoloogiaga seotud madalpinge jaotusseadmed. Turbiinihalli ümber ehitati välja lai maandussüsteem.

Tellija:
Eesti Energia Õlitööstus AS
Projekti nimi:
Enefiti Turbiinihalli elektrivarustus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Joala Elekter OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2012

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras