Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Jõhvi-Ida 35/6 kV alajaamMalmi 10, Jõhvi, Ida-Virumaa

Jõhvi-Ida 35/6 kilovoldine piirkonnaalajaam on Ida-Virumaa elektrivõrgu oluline sõlmpunkt, mida läbib aastas ligikaudu 28 600 MWh elektrienergiat. Alajaam varustab elektriga enam kui 2200 klienti ehk ligi kolmandikku Jõhvi linna majapidamisi ja ettevõtteid, sealhulgas Jõhvi kontserdimaja, Viru vanglat, Eesti Energia Tehnoloogiatööstust ja piimatööstust. AS Merko Infra ehitas uue alajaama hoone, paigaldas jaotus- ja juhtimisseadmed ning asendas senised trafod oluliselt võimsamatega. Tööde käigus vahetati 1960ndatest pärit alajaama amortiseerunud seadmed kaasaegsete elektrivõrguseadmete vastu, mis on distantsilt juhitavad ja võimaldavad sündmustele koheselt reageerida ning avastada rikkekohti ja taastada elektrivarustus klientidele senisest kiiremini. Lisaks paigaldati alajaama tänapäevased keskkonna- ja elektriohutust parandavad seadmed.

Tellija:
Elektrilevi OÜ
Projekti nimi:
Jõhvi-Ida 35/6 kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Malmi 10, Jõhvi, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
35kV jaotla 5 lahtrit; 6kV jaotla 23 lahtrit

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras