Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kehra linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustöödKehra, Harjumaa

Tellija:
OÜ Velko AV
Projekti nimi:
Kehra linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Kehra, Harjumaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Veevarustus 21 km; kanalisatsioon 21 km; sademeveetorustik 2 km; 16 reoveepumplat

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras