Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi rajamineTallinna mnt, Lossi tn, Kiriku tn, Torni tn, Kuressaare

Lepingu mahus uuendatakse linnaväljaku tehnovõrgud ja tänavavalgustus, rajatakse turuhoone, lihapood ja purskkaev ning paigaldatakse uued tänavakatted. Kuressaare raekoda saab terrassi ja rajatakse avalikud käimlad.
Lepingu mahus teostatavad ehitustööd on osa Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamise projektist, mille otsene eesmärk on Kuressaare südamesse inimsõbraliku, tänapäevase, esindusliku ja ajaloolist pärandit rõhutava avalik ruumi loomine, kus on head toitlustus- ja kaubandusteenuste pakkumise ning mitmesuguste ürituste korraldamise tingimused ning mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.

Tellija:
Kuressaare Vallavalitsus
Projekti nimi:
Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi rajamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised; Maaparandus ja maastikukujundus
Arhitekt:
Projekt Kuubis OÜ
Projekteerija:
TO Projekt OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis; rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tallinna mnt, Lossi tn, Kiriku tn, Torni tn, Kuressaare
Projekti algus:
2018
Valmimise aasta:
2019