Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Loo-Maardu teelõikPõhimaantee E20 (Tallinn–Narva) teelõik Loo–Maardu (km 10,6–17,4)

Põhimaantee E20 Tallinn-Narva 6,8 km pikkune teelõik Loo ja Maardu vahel muudeti I klassi maanteeks. See tähendab, et kõik ristumised kõrvalteedega ja kergliiklusteedega toimuvad erinevatel tasanditel. Tulemuseks on suurem liiklusohutus ja sujuvam liiklus ühel Eesti enim koormatud teelõigul. Kogu teelõigu ulatuses rajati kogujateed ja kergliiklusteed. Ehitati 2 kergliiklussilda, 2 viadukti, 1 autotunnel, 1 raudteetunnel ja 2 kergliiklustunnelit. Liiklusohutuse tagamiseks on paigaldatud 36 km põrkepiirdeid. Valminud teelõik annab kogu piirkonnale kaasaegse ilme.

Tellija:
Maanteeamet
Projekti nimi:
Loo-Maardu teelõik
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Põhimaantee E20 (Tallinn–Narva) teelõik Loo–Maardu (km 10,6–17,4)
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
6,8 km I klassi maanteed; 2 kergliiklussilda; 2 viadukti; 4 tunnelit

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras