Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekt projekteerimis- ja ehitustöödRapla/Raiküla/Kehtna/Märjamaa/Vigala, Raplamaa

Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd teostati kahes osas. I etapp hõlmas Märjamaa ja Vigala valla vee- ja kanalisatsioonirajatisi, mille raames ehitati/rekonstrueeriti kokku 27,5 km veetorustikke, 35,3 km kanalisatsioonitorustikke, 9,4 km survekanalisatsioonitorustikke, 30 reoveepumplat, 8 reoveepuhastit, purgimissõlm, 4 veetöötlusjaama, 7 puurkaevpumplat ja II astme pumpla koos reservuaaridega. II etapis teostati töid Rapla, Raikküla ja Kehtna vallas, kus rajati kokku 23,2 km veetorustikke, 21,0 km kanalisatsioonitorustikke, 7,4 km survekanalisatsioonitorustikke, 18 reoveepumplat, 5 reoveepuhastit, 6 puurkaevpumplat ja 3 veetöötlusjaama.

Tellija:
Matsalu Veevärk AS
Projekti nimi:
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekt projekteerimis- ja ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Rapla/Raiküla/Kehtna/Märjamaa/Vigala, Raplamaa
Projekti algus:
2007
Valmimise aasta:
2009
Iseloomulik näitaja:
Torustik 123,8 km

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras