Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Mustla 35(110)/15 kV alajaama rekonstrueerimineÜlensi küla, Mustla, Tarvastu vald, Viljandi maakond

Võtmed kätte põhimõttel projekteeritakse ja ehitatakse uus 35/15kV alajaam 110kV toitepingele ülemineku perspektiiviga. Uude ehitatavasse alajaamahoonesse paigaldatakse 16 lahtriline 15kV jaotusseade ja maaühendusvoolude kompenseerimisseadmed. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolev juurdepääsu tee ning tööde lõpus demonteeritakse olemasolev vana alajaam.

Tellija:
Elektrilevi OÜ
Projekti nimi:
Mustla 35(110)/15 kV alajaama rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Infra AS
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Ülensi küla, Mustla, Tarvastu vald, Viljandi maakond
Projekti algus:
2017
Valmimise aasta:
2018
Iseloomulik näitaja:
35 (110) kV lahter; 16 lahtriga 15kV jaotla