Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Muuga KivisöeterminalMuuga, Harjumaa

Tallinna külje all asuva Muuga sadama idaossa püstitatud uus kaasaegne söeterminal oli taasiseseisvumisaja kalleim rajatis. Ehitus kestis kokku 19 kuud. Kogu territooriumi pindala on 61 hektarit, kaide kogupikkuseks kujunes 830 meetrit, ühtlasi loodi laoplats kuni 800 000 m3 söe ladustamiseks. Süvendustööde maht on 2,9 miljonit m3, pinnas teisaldati ca 21,6 km kaugusele. Kokku veeti maismaad kaudu liiva, savi, killustikku, metalli ja betooni ca 23 463 300 tonnkilomeetrit, mis on võrreldav sellega, kui teha iga päev tonnise raskusega terve ring ümber maakera

Tellija:
AS Tallinna Sadam
Projekti nimi:
Muuga Kivisöeterminal
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Sadamarajatis
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Muuga, Harjumaa
Projekti algus:
2003
Valmimise aasta:
2005
Iseloomulik näitaja:
Brutopind 573 500 m2

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras