Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi ehitustööd koos projekteerimise ja tänavate välisvalgustuse ehitustöödegaNarva-Jõesuu linn

AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus teostasid Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi projekteerimise ja ehitustööd. Aia tänava 1,2 km pikkuse lõigu rekonstrueerimise käigus projekteeriti ja  rajati uus nõuetele vastav teekonstruktsioon koos asfaltbetoonkattega, mille kõrvale ehitati uus kõnnitee sillutiskivi kattega. Lisaks rekonstrueeriti ja rajati kokku 128 parkimiskohta autodele, paigaldati uued liiklusmärgid ja tänavakatte märgistus. Aia tänava tänavavalgustuse rekonstrueerimise raames vahetati välja kaabelliinid, paigaldati uued valgustuspostid koos modernsete valgustitega ning mereranda prožektorid rannaala valgustamiseks. Pargi tänava parkla rekonstrueerimise käigus ehitati uued kõnniteed koos invakaldteedega. Kinnikasvanud pargis teostati uus haljastus ja pargi valgustus koos elektrivarustuspunktidega paviljonidele ning ürituste jaoks.

Tellija:
Narve-Jõesuu Linnavalitsus
Projekti nimi:
Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi ehitustööd koos projekteerimise ja tänavate välisvalgustuse ehitustöödega
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Narva-Jõesuu linn
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
Asfalttee 8160 m²; tänavakivi 1565 m²; äärekivi 1723 m; tänavavalgustus 70 tk; valgustus prožektorid 26 tk; pargi kõnniteed 567 m²; 128 parkimiskohta

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras