Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Narva-Jõesuu ÜVVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd: Osa 2Narva-Jõesuu linn

Tellija:
AS Narva Vesi
Projekti nimi:
Narva-Jõesuu ÜVVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd: Osa 2
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Narva-Jõesuu linn
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
18 km torustikke; 3 reoveepumplat

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras