Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Neringa linna reovee käitlemisseadmete renoveerimine ja pikendamineJuodkrantė, Pervalka, Preila ja Nida

Nida, Juodkrantė, Preila, Pervalka reoveepuhastusjaama projekteerimine, ummistuste likvideerimine torustikes ja uue veepuhastusjaama ehitamine (mehhaaniline ja bioloogiline puhastus).  Puhastusvarustuse tõhusus: Nida veepuhastusjaama seadmed 28 800 m³ aastas. 6700 GE. Juodkrantė veepuhastusjaama seadmed 97 000 m³ aastas. 3000 GE. Preila veepuhastusjaama seadmed 22 500 m³ aastas. 900 GE.  Pervalka veepuhastusjaama seadmed 22 000 m³ aastas.

Tellija:
Neringos vanduo UAB
Projekti nimi:
Neringa linna reovee käitlemisseadmete renoveerimine ja pikendamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Projekteerija:
G. Ramonaitienė (Ekoprojektas UAB)
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Leedu
Aadress:
Juodkrantė, Pervalka, Preila ja Nida
Projekti algus:
2005
Valmimise aasta:
2010
Iseloomulik näitaja:
Veevarustustorustik 811,83 m; puhastatud reovee torustik 3284,71 m

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras