Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pärnu linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendusPärnu

Tellija:
AS Pärnu Vesi
Projekti nimi:
Pärnu linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnu
Projekti algus:
2006
Valmimise aasta:
2008
Iseloomulik näitaja:
Torustik 68,3 km

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras