Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Sindi 330kV alajaama laiendusUrge küla, Tori vald, Pärnu maakond

Alajaama laiendamise käigus ehitatakse alajaama uus 330kV liinilahter, rajatakse jõutrafo vundament koos õlieraldussüsteemiga, paigaldatakse releekaitse- ja automatikasüsteemid, 20kV reaktorid ning Eleringi hangitav uus 330kV trafo. Tööde mahus rajatakse alajaama ka maanduskontuur, piksekaitsesüsteem, välisvalgustus, piirdeaed ja teed. Alajaama laiendustööd teostatakse „võtmed kätte” meetodil, mis hõlmavad projekteerimis- ja ehitustöid ning seadmete tarnet, paigaldust, testimist ja seadistamist.
Lisaks Eesti ja Läti vahelise elektriühenduse tugevdamisele suurendab Sindi alajaama laiendus Eleringi võimekust pinge reguleerimiseks ehk elektri kvaliteedi tagamiseks Pärnu piirkonnas. Rajatavasse liinilahtrisse ühendatakse kaks 330kV õhuliini, millest üks suundub rajamisel olevasse Sopi alajaama Tootsi asula lähistel ning teine Lihula kaudu Harku alajaama Tallinna külje all.

Tellija:
Elering AS
Projekti nimi:
Sindi 330kV alajaama laiendus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Infra AS
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Urge küla, Tori vald, Pärnu maakond
Projekti algus:
2019
Valmimise aasta:
2020
Iseloomulik näitaja:
330/110/20kV