Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Sindi-Pärnu survekollektori rekonstrueerimine ja Tammiste küla 1. etapi vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödSindi-Pärnu, Pärnumaa

Tellija:
OÜ Sindi Vesi ja AS Sauga Varahaldus
Projekti nimi:
Sindi-Pärnu survekollektori rekonstrueerimine ja Tammiste küla 1. etapi vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Sindi-Pärnu, Pärnumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Vee- ja kanalisatsioonitorustik 6,5 km; survekanalisatsioonikollektor 10,7 km, mis rajati peamiselt kinnisel meetodil

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras