Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tallinna 4. trammiliini taristu projekteerimine ja rekonstrueerimineTallinn, Harjumaa

Trammiliini ehituslepingu raames teostati trammiliini number 4 trammiteede ning Pärnu maantee depooteede rekonstrueerimine koos teede betoonalusele viimisega, vahetati välja kontaktvõrk Tondilt Ülemistele ja Kadriorgu ning rekonstrueeriti kuus veoalajaama. Lisaks rajati trammitee pikendus Peterburi tee 2 kinnistule, sealhulgas ka trammide tagasipöördering. Rekonstrueerimistööde käigus vahetati välja ca 30 km kontaktvõrgu õhuliine koos amortiseerunud postidega. Olemasolevat rööbasteed rekonstrueeriti kokku ca 11 km ulatuses, liin sai 54 uut pöörangut, millest 12 on automaatselt juhitavad. Lisaks uue trammitee rajamisele uuendati teealused kommunikatsioonid, trassile jäävad sõidu- ja kõnniteed ning haljastus. Samuti lahendati trammiteedelt sadevete ärajuhtimine ning peatustesse ehitati uued reisijate ooteplatvormid koos ootepaviljonidega.
Tööd teostas konsortsium, kuhu kuuluvad AS Merko Ehitus kontserni tütarettevõte AS Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse AS ja Ratatek OY.

Tellija:
Tallinna Linnatranspordi AS
Projekti nimi:
Tallinna 4. trammiliini taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tallinn, Harjumaa
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
11,5 km rööbasteed; 22,8 km kontaktliini; 6 veoalajaama

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras